Széchenyi István Általános Iskola

 

http://www.altisk-gyhalasz.sulinet.hu/

 
 
Iskolánk rövid története:
 
Gyöngyöshalászon iskolát már az 1852-ből származó egyházi iskolák összeírásánál találunk.
A „régi iskola” épülete a falu Fő utcáján helyezkedett el. 1960-ban került átadásra az új 4 tantermes iskola a Széchenyi úton, melyet az 1980-as években 6 tanteremmel, öltözőkkel és tornateremmel bővítettek.
 
Ezután a következő jelentős változás — a mindenkori karbantartás, faültetések mellett — a 2006/2007-es tanévben történt, amikor is az iskola teljes külső-, majd a 2007/2008-as tanévben belső felújításon esett át.
Iskolánk 2007. június 15-től a Gyöngyöshalászi Általános Művelődési Központ intézményegységeként működik, hivatalosan innentől a neve Széchenyi István Általános Iskola.
Jelenleg 8 tanterem, külön napközi és külön számítógépterem - 19 PC-vel -, nyelvi labor, tágas, a gyerekek életkori sajátosságait figyelembe vevő speciális eszközökkel felszerelt tornaterem, valamint korszerűen berendezett könyvtár segíti az oktató-nevelő munkát.
Régi hagyományokkal rendelkező, magas követelményeket támasztó, ugyanakkor saját korunk kihívásaival szembenéző, újító törekvésekkel kísérletező iskola vagyunk.
       
A képzés tanterve:
A képzésünk alapja a kerettantervre épülő helyi tanterv. Nevelési és oktatási célkitűzéseinket a pedagógiai program tartalmazza, mely az iskola könyvtárában olvasható.
Alapítványunk:
A Segítő Kezekkel a Gyöngyöshalászi Gyermekekért Alapítványt 1999-ben hoztuk létre, amellyel a pedagógiai programunkban és fejlesztési koncepciónkban megfogalmazott tervek megvalósulását szeretnénk elérni.
2005-ben az alapítvány 300.000 Ft-tal segített a számítógépterem fejlesztésében, melyben ma már szélessávú internet is segíti a gyermekeinket a tudás megszerzésében.
2006-ban az alapítvány 500.000- Ft-tal járult hozzá a nyelvi labor kialakításához. Ez a speciális, a nyelvtanulást a legkorszerűbb formában segítő terem a legfejlettebb technikai megoldásokkal rendelkezik, s szinte egyedüli a környéken.
A tanórán kívüli és szabadidős tevékenységek:
Nevelési célunk, hogy kialakítsuk az életkori sajátosságoknak megfelelően az igényes, tartalmas szabadidős tevékenységeknek a körét. Ezért kezdtük el szépíteni, rendezni az iskola udvarát, és ennek érdekében járunk tanulóinkkal színházba, múzeumba, kirándulni.
Az iskola hagyományai közé tartozik a Mikulás, Karácsony, Farsang, Anyák napja, és a  Kihívás napi, Föld napi, Gyermek napi programok, valamint 2008-tól a névadónk tiszteletére megrendezett Széchenyi emléknap megszervezése.
Iskolánkban rendkívül színes a kínálat szakkörökből:
színjátszó, környezetvédő, énekkar, újságírás, közlekedési ismeretek, sportkörök.
 
 
Sikeresen pályázott a Gyöngyöshalászi Általános Művelődési Központ Széchenyi István Általános Iskolája.
 
 

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP)

 

TIOP-1.1.1-07/1-2008-1076

 

A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése

 
A pályázat TIOP-1.1.1/07/1-2008-1076 a pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai eszközbeszerzésére irányult, amely lehetővé teszi tanulóink számára az infokommunikációs technológiák alkalmazását.
A sikeres pályázat nyomán 5 932 000 Ft vissza nem térítendő támogatásból került beszerzésre 4 db Interaktív tábla (Notebook – Projektor),13 db iskolai PC csomag (számítógép - monitor), valamint alkalmazás-szerver és szükséges szoftverek.
Az interaktív táblák beszerelését követően, pedagógusaink továbbképzésen vettek részt, hogy a 20010/2011. tanév második félévétől már az oktatás szerves részévé válhassanak a tanítást és tanulást segítő eszközök, melyeknek nagy előnyük, hogy mind a tanári, mind pedig a tanulói munkát segítik, támogatják és motiválják.
 
A 13 PC beszerzése az informatikai termünk eszközfejlesztését segíti, a gépek biztosítják a tantárgy szakszerű oktatását, az eddigi elavult gépeinkkel szemben.